Serwis

Zmieniony: Niedziela, 05 Kwiecień 2009 21:31 Wpisany przez Administrator Poniedziałek, 11 Sierpień 2008 01:42

Drukuj

Je?li masz problem z komputerem zadzwo? na 505-509-958 by? mo?e b?dziemy mogli Ci pomc.

Je?li masz problem z Internetem zadzwo? na 505-509-958 by? mo?e b?dziemy mogli Ci pomc.

Je?li jeste? klientem "PC SOS" czas reakcji na twoje zg?oszenie to 24 godziny od chwili zg?oszenia.

Je?li jeste? klientem "PC SOS" i zg?aszasz awari? licz si? z tym ?e nie koniecznie masz problem z Internetem, bardzo cz?sto winny jest twj komputer. W takiej sytuacji b?dziesz musia? zap?aci? za przyjazd i ewentualny serwis.

Ka?da rozpoczynaj?ca si? godzina to 50z?. Ewentualny powa?niejszy serwis, cena do uzgodnienia.