Nowo?ci

Zmieniony: Piątek, 24 Czerwiec 2016 09:55 Wpisany przez Administrator Poniedziałek, 11 Sierpień 2008 22:13

Drukuj


Zmieni?a si? siedziba firmy.

Nowy adres to: G?owaczw ul. Rynek 37D

 

Teraz pod tym adresem mo?na dokonywa? op?at za Internet.

W tym miejscu oprcz biura obs?ugi klienta powsta? te? sklep.


W SKLEPIE MO?NA DOKONYWA? P?ATNO?CI ZA:

TELEFON,PR?D,GAZ I INNE MEDIA.

NAJDRO?SZA OP?ATA ZA PRZELEW 1,99 z?

 

 

 

W sklepie mo?na zaopatrzy? si? w artyku?y biurowe, akcesoria komputerowe,

Sprz?t do odbioru telewizji naziemnej i satelitarnej.

Po za tym w ofercie jest serwis komputerw.

Zajmujemy si? te? monta?em i serwisem anten telewizji naziemnej i satelitarnej.

Zajmujemy si? tak?e wzmacnianiem sygna?u telefonii komrkowej i internetu z technologii GSM.